Afsluitende rondwandeling "GMS on Tour"

Begin februari organiseerden we als afsluiting van ons project in de wijk GMS een rondwandeling & online presentatie. We gaven zo’n 75 belangstellenden een toelichting op de nieuwe wijkvisie, ontwikkeld op basis van alle interviews en workshops.

We liepen langs belangrijke ontwikkelingspunten zoals:

  • Willemstraat: verbeteren unieke identiteit & verbinding met centrum door aanleg van een brug over spoor

  • Boerhaavestraat: intensivering van burgerinitiatieven & activiteiten voor diverse doelgroepen in de wijk

  • Lange Jan Park: Hier liggen kansen voor doorontwikkeling als groen stadspark voor bewoners van GMS en centrum

De woningcorporaties, gemeente Heerlen & andere stakeholders pakken nu meteen door met een uitvoeringsplan. Het was een top project met leuke, bevlogen mensen!

Meer over dit project vind je op de projectenpagina: https://brainingthefuture.nl/projecten/participatie-wijk_gms/

Onze nieuwsbrief ontvangen?