Een nieuwe visie voor de wijk GMS

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

De wijk GMS in Heerlen is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn al stappen gezet. Tijd voor nieuwe plannen! Woningcorporaties en gemeente werken samen met de wijk aan de toekomst.

Doelstelling

Ontwikkelen van een toekomstvisie voor de wijk met stakeholders zoals inwoners, winkeliers, woningcorporaties, verenigingen, basisscholen en jongeren.

Aanpak

Tijdens het project ‘GMS on Tour’ toerden we een maand lang met een opvallend groen Citroën busje door de wijk GMS. We voerden het gesprek met stakeholders (ondernemers, basisschool, bewoners, zorginstellingen, etc.) over thema’s zoals wonen, bereikbaarheid, spelen en vergroening. We werkten toe naar een toekomstvisie voor de wijk met concreet stappenplan en wijkfiche. Op basis van 250 straatinterviews, 50 deelnemers aan workshops, 2 vlogs door basisschool kinderen en 10 diepte-interviews met de wijkagent, lokale Moskee en een basisschool.

Resultaat

  • Een analyse van de huidige wijk
  • Een visie met een inspirerend toekomstbeeld van de wijk
  • Een strategie waarmee de visie waargemaakt kan worden
  • De componenten die de basis vormen voor een nieuwe identiteit van de wijk
  • Commitment van verschillende partijen om een rol te pakken in de uitvoering

Vervolg

De uitkomsten worden vertaald in een uitvoeringsagenda. Daarbij wordt het verschil gemaakt tussen de ‘quick wins’ (zoals het verbeteren van het groen) en de punten die op middellange termijn zijn te realiseren (zoals het herstructureren van een gedeelte van de wijk). Daarnaast worden experimenten gestart om op korte termijn te testen of ingrepen kansrijk zijn (zoals bijvoorbeeld het tijdelijk aanleggen van een brugverbinding tussen een park en het station).

Quote

Bekijk meer projecten

Participatie voor de centrumvisie

" class="img-fluid " alt="Participatie voor de centrumvisie">

Participatie voor de Omgevingsvisie

" class="img-fluid " alt="Participatie voor de Omgevingsvisie">

Zullen we jouw toekomst ook veranderen?

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Neem dan contact op

  • Met het versturen van dit formulier gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden van Braining the Future. Onze privacystatement vindt u hier.