Visie op mobiliteit binnenstad

Achtergrond

Normaal bellen mensen even Apeldoorn, maar nu belde Apeldoorn ons voor een klus. Apeldoorn gaat de binnenstad verdichten waardoor het aantal inwoners zal toenemen. De stad ligt in een groene omgeving, tussen de Veluwe en de IJsselvallei. Het groene karakter komt echter nog niet terug in de binnenstad en dat moet veranderen. Om dit gebied aantrekkelijker te maken, heeft Apeldoorn de visie ontwikkeld om de binnenstad in te richten als stadspark. 

Doelstelling

Een mobiliteitsvisie ontwikkelen binnen de visie Binnenstad als stadspark, samen met de partners in de stad.

Aanpak

Binnen deze kaders ontwikkelden wij de visie op mobiliteit. Hoe kun je ervoor zorgen dat de binnenstad een prettige leefomgeving blijft met goede verbindingen naar het buitengebied? De visie is opgesteld vanuit het perspectief van de belangrijkste doelgroepen: 

  • de recreatieve fietser die het centrum bezoekt; 

  • een bezoeker die met de auto naar het centrum komt;

  • een werknemer die het ov gebruikt om naar werk te gaan;

  • een inwoner die zich prettig door de binnenstad moet kunnen verplaatsen en daar kan verblijven.

We werkten samen met een projectteam bestaande uit ambtenaren van de gemeente (mobiliteit, stedenbouw, EZ) en vertegenwoordigers van o.a. het centrummanagement, binnenstadondernemers en wijkraden. 

Resultaat

We leverden de visie op in een aansprekend, beeldend document. Kijk zelf maar!

Onze nieuwsbrief ontvangen?