Stimuleren fietsen naar school

Achtergrond

Het is heerlijk en gezond om je kind ‘s morgens op de fiets of te voet naar school te brengen. Tot het ineens oktober is, de temperatuur snel daalt en de regen vaker uit de hemel valt. Dan is de auto een stuk aantrekkelijker. Snappen we, maar het zorgt wel voor chaotische, onoverzichtelijke en daarom gevaarlijke situaties rond de scholen. De gemeente Heerlen wil daarom dat kinderen niet op vier, maar op twee wielen - of de benenwagen - naar school komen.

Doelstelling

Stimuleren van leerlingen, ouders en leraren om te fietsen, steppen en lopen naar school

Aanpak

Met workshops maakten we inzichtelijk hoe leerlingen en ouders het dagelijkse retourtje school ervaren. Zo leerden we hun drijfveren begrijpen. Tegelijkertijd werd de schoolomgeving kindvriendelijker gemaakt om gedragsverandering te stimuleren. Denk aan markering van de schoolzone, een extra oversteekplaats, wachtplekken voor ouders en meer fietsenstallingen, zodat de fiets aantrekkelijker wordt als alternatief. Met een activiteitenprogramma en een campagne moedigden we de jeugd en hun ouders aan om de auto thuis te laten staan. Onder meer met een fietsendokter op school die fietsen controleert, en gemarkeerde looproutes.

Resultaat

  • het thema fietsen, steppen en lopen naar school kwam op een positieve manier onder de aandacht bij betrokkenen;

  • we maakten een jaarprogramma met activiteiten om aandacht te blijven vestigen op dit thema;

  • leerlingen, ouders en leraren werden enthousiast om te blijven fietsen naar school, ook wanneer de R in de maand zit.

Vervolg

Aan de hand van het jaarprogramma houden school en ouders het thema op de agenda. Ze blijven activiteiten organiseren en informatie delen via social media en in de klassen. Daarnaast maakt de gemeente een definitief ontwerp voor de schoolomgeving op basis van alle input en evaluatie. Dit ontwerp wordt na bespreking met de omwonenden uitgevoerd.

Onze nieuwsbrief ontvangen?