Ontwikkeling Landsfort Herle

Achtergrond

Gemeente Heerlen werkt aan de herontwikkeling van Landsfort Herle. De transformatie van de openbare ruimte moet een boost geven aan de economie, de verblijfskwaliteit, leefbaarheid en woonkwaliteit van de binnenstad. Daarnaast wil de stad de nog fysiek aanwezige historische waarde en karakter tastbaar maken. Het centrumgebied wordt door veel stakeholders ervaren als ‘publiek bezit’. Dat vraagt dus om een goede beargumentering waarom bepaalde maatregelen juist wel of juist niet gewenst zijn.

Doelstelling

Lever vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders input voor het programma van eisen voor de transformatie van Landsfort Herle. De transformatie is gericht op de introductie van een belevingsconcept én op aanpassing van de openbare ruimte.

Aanpak

Om de input van de betrokken partijen op te halen, ondernamen we de volgende activiteiten:

  • Workshops - We organiseerden workshops met o.a. jongeren, bewoners en minder-validen om in beeld te brengen hoe het gebied ervaren wordt: wat gaat goed en wat kan beter? Wat is de identiteit van het gebied? Welke bijzondere gebouwen zijn er? Welke verbindingen en functies zijn belangrijk?

  • Living Lab - Geïnteresseerden konden op verschillende dagen langskomen om mee te kijken, vragen te stellen, verhalen en beelden te delen. We deelden inspiratievolle voorbeelden van belevingsconcepten die aansprekend zijn voor Landsfort Herle.

  • Interviews – We hielden een aantal interviews, zoals met vertegenwoordigers van de Ziel van Heerlen, de 5 pleintjes, het Toon Hermans huis, Q-Park en de evenementensector.

  • Enquête – Met een online enquête toetsten we de verkregen informatie bij het bewonerspanel en breder publiek via de social media kanalen van de gemeente. Dit resulteerde in een respons van meer dan 500 personen.

  • Klankbordgroep - We organiseerden 3 workshops voor een klankbordgroep, bestaande uit deelnemers van de gemeentelijke organisatie en vertegenwoordigers vanuit de stakeholdergroepen (inwoners, horeca en de evenementensector.

  • Rondwandeling - We presenteerden de resultaten aan een brede groep geïnteresseerden. Aanvullend hielden we een rondwandeling door Landsfort Herle.

Resultaat

Input vanuit de stakeholders voor het programma van eisen.

  • Inzicht in de tegenstrijdige en gemeenschappelijke behoeftes ten aanzien van de verschillende functies in het plangebied

  • Overzicht van inspirerende voorbeelden met specifieke kenmerken die interessant zijn voor de uitwerking van het Belevingsconcept en Voorlopig Ontwerp openbare ruimte

  • Gewenste klantreis per doelgroep: wat kan de doelgroep er doen? Welke functies zijn daarvoor nodig? Welke verhalen worden verteld? Welke gebouwen, pleinen en ‘objecten’ ondersteunen die verhalen?

  • Aansprekende eindrapportage & presentatie in de vorm van een rondwandeling.

Onze nieuwsbrief ontvangen?