Participatie Omgevingsvisie

Achtergrond

De gemeente Woerden & Oudewater streeft naar een vitale, gezonde en sociale woon-, werk- en leefomgeving en werkte dit uit in een Omgevingsvisie. Als onderdeel van dit traject voerden wij het participatieproces uit.

Doelstelling

Ophalen bij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wat er speelt rondom de thema’s wonen, recreatie & landschap en mobiliteit.

Aanpak

Op basis van recent uitgebrachte visies kozen we de thema’s en opgaven om op te focussen tijdens het participatieproces voor de Omgevingsvisie. Voor deze thema’s (Wonen, Recreatie en Landschap & Mobiliteit) haalden we boven tafel wat er leeft bij de inwoners en ondernemers. Vervolgens verdeelden we de gemeente in 3 clusters: Woerden, Harmelen en het buitengebied met de kleine kernen. Met deze clusters doorliepen we 3 stappen:

 (1) begrijpen, (2) creëren en (3) concluderen. Per cluster organiseerden we 2 stakeholderbijeenkomsten en een open bijeenkomst. De informatie uit de 10 bijeenkomsten vulden we aan met informatie uit een digitale enquête en tot slot organiseerden we een centrale slotpresentatie.

Resultaat

  • een beeldend en overzichtelijk verslag van de uitkomsten van de participatiebijeenkomsten;

  • een overzicht van inspirerende voorbeelden op de thema’s Wonen, Recreatie & Landschap en Mobiliteit;

  • breed draagvlak voor de uiteindelijke Omgevingsvisie;

  • 17 bijeenkomsten in 1,5 maand tijd (ja, we bleven wel bezig).

Vervolg

De uitkomsten van het participatieproces zijn inmiddels integraal verwerkt in de Omgevingsvisie voor Woerden & Oudewater en lag eind 2021 ter inzage voor alle inwoners.

Onze nieuwsbrief ontvangen?