Participatie voor centrumvisie

Achtergrond

Gemeente Heerlen werkt sinds 2016 vanuit een toekomstvisie aan de ontwikkeling van het centrum. Er was behoefte aan een actualisatie van de visie waarbij ze stakeholders nadrukkelijk wilden betrokken. 

Doelstelling

Ophalen wat de wensen en behoeften zijn van inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere stakeholders voor de toekomst van het centrum.

Aanpak

We kozen voor een laagdrempelige aanpak met afronding binnen 3 maanden. We creëerden een ‘pop-up huiskamer’ in het midden van de stad. Bezoekers werden ontvangen bij een wand met geplande en gerealiseerde projecten waarna we hen interviewden aan de hand van opdrachten. Daarnaast organiseerden we workshops rondom specifieke thema’s of stakeholders. Tot slot zetten we een enquête uit onder alle stakeholders.

Resultaat

- Een analyse van de huidige situatie van het centrum
- Een visie vanuit het perspectief van stakeholders
- Een strategie om de visie waar te maken
- Een beeldend en overzichtelijk verslag
- 180 interviews, 12 workshops, 660 reacties enquête

Vervolg

De gemeente pakte meteen door met onder andere meer communicatie (online & offline), meer vergroening (zoals bloembakken als wegobstakels) en meer levendigheid (een ruimte voor Zuyd Hogeschool in het centrum).

Onze nieuwsbrief ontvangen?