Omgevingsvisie Brunssum

Achtergrond

Gemeente Brunssum heeft de ambitie om eind 2024 een omgevingsvisie op te stellen in het kader van de Omgevingswet. Wij organiseren hierbinnen een particicatieproces om vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders inzicht te krijgen in de trots en identiteit van Brunssum en de thema’s van brede welvaart.

Doelstelling

Ons doel is het organiseren van een participatieproces waarbij we vanuit de diverse stakeholders inzicht krijgen in de trots en identiteit van Brunssum, en de thema's van brede welvaart.

Aanpak

We ondernemen onder andere de volgende activiteiten:

  • We voeren deskresearch uit

  • Organiseren workshops met zowel interne stakeholder als externe stakeholders, zoals bewoners

  • We zetten een enquête onder bewoners uit

  • Participatieanalyse 

  • Bijeenkomst met de raad en het college

Resultaat

Deze activiteiten leiden vervolgens tot twee rapportages die richting zullen geven aan de omgevingsvisie:

  • Participatiedocument -Geeft het perspectief van diverse stakeholders weer over de thema's van Brede Welvaart.

  • Samenvatting analysefase - Een overkoepelend document waarin alle informatie uit de analysefase wordt verwerkt: de rode draad met belangrijkste inzichten.

Onze nieuwsbrief ontvangen?