Land van Cuijk Duurzaamheid

Achtergrond

De gemeente Land van Cuijk zet nadrukkelijk in op duurzaamheid. Het gaat om een breed begrip over grote opgaven zoals klimaatadaptatie en de energietransitie. De gemeente is nu toegewijd aan de ontwikkeling van een duurzaamheidsprogramma om cruciale uitdagingen aan te gaan.

Doelstelling

Gemeente Land van Cuijk heeft ons gevraagd om gezamenlijk het duurzaamheidsprogramma voor 2024-2028 vorm te geven, gericht op brede thema's zoals klimaatadaptatie, energietransitie en duurzame mobiliteit. We werken toe naar een duidelijk overzicht waarbij deze belangrijke thema’s, beleidsvelden, opgaven en betrokken partners meer met elkaar worden verbonden. 

Aanpak

In onze aanpak:

🔎vormen we een gemeenschappelijk beeld bij de opgaven, uitgangspunten, projecten en belangrijke stakeholders om te betrekken

💡Zoomen we in op inspirerende programma’s uit andere steden, kijken we nadrukkelijk naar koppelkansen en kaders voor externe samenwerking

🔦formuleren we een visie statement, focuspunten en een overzichtelijk programma met aandacht voor beschikbare middelen, benodigde capaciteit.

Resultaat

  • Een gedeeld beeld over de uitgangspunten voor het werken aan duurzaamheid binnen Land can Cuijk 

  • Een inspirerende visie waar de gemeente naar toe werkt voor de middellange en lange termijn

  • Een overzicht van de belangrijkste opgavem, ambities, projecten en hun koppelkansen 


Afbeelding: www.landvancuijk.nl