Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

Achtergrond

Klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit zijn zeer actuele thema’s. Als groene stad op de Veluwe komt Apeldoorn in actie en neemt de regie met een uitvoeringsagenda.


Doelstelling

Samen met alle partners stelden we een strategische agenda op voor klimaatadaptatie en natuur in Apeldoorn. De agenda brengt samenhang en focus in reeds bestaande doelen en projecten, versnelt de uitvoering en versterkt de samenwerking tussen de partners in de stad.


Aanpak

We ondernamen de volgende activiteiten in de fase begrijpen:

  • Deskresearch & interviews

  • Stakeholderanalyse

  • Kick-off met kerngroep

  • Workshop begrijpen met projectgroep en workshop met externe partijen

Vervolgens gingen we in de fase bedenken aan de slag met:

  • Inspirerende voorbeelden

  • Workshop bedenken

  • Strategische agenda

Resultaat

Het resultaat is een breed gedragen Uitvoeringsagenda die de plannen rondom klimaatadaptatie en natuur eenvoudig en duidelijk maakt aan bewoners, bestuurders en partnerorganisaties in Apeldoorn.