Proeftuin Zeeheldenbuurt

Achtergrond

Gemeente Sittard-Geleen wil ervaring opdoen met innovatie en wijkontwikkeling. We zijn daarom met de gemeente en partner LOS stadomland een ‘proeftuin’ gestart samen met de bewoners van de Zeeheldenbuurt. Doel is om meer activiteiten en ontmoetingen te realiseren in de wijk, nieuwe manieren van samenwerken, de omgeving opnieuw in te richten en communicatie te verbeteren.

Doelstelling

Wijken in Sittard-Geleen een impuls geven door op een innovatieve manier samen te werken met verschillende partijen op de pijlers (1) smart city, (2) klimaatadaptatie en (3) participatie.

Aanpak

De afgelopen maanden verkenden we hoe we de proeftuin willen inrichten. Hiervoor gingen we op straat in gesprek met bewoners, hielden we workshops met verschillende stakeholders en is al een aantal pilots opgestart.

·      Living Lab – Met het ‘Living Lab’ stonden we op drie verschillende plekken in de wijk. Bewoners konden langskomen om hun visie op de wijk te geven. We stelden daarbij eenvoudige vragen, zoals ‘wat gaat goed’, ‘wat kan beter’ en ‘wat moeten we doen’?

·      Interviews – We hielden een aantal aanvullende interviews, bijvoorbeeld met de (voormalige) wijkagent, de directeur van Basisschool de Duizendpoot,  woningcorporatie ZOwonen en bewoners van de Zilverlinde.

·      Workshops – We organiseerden een bijeenkomst voor bewoners en een aparte pizzasessie voor jongeren. Daarnaast organiseerden we 3 workshops rondom de thema’s die centraal staan in de proeftuin: (1) Smart City, (2) Klimaatadaptatie, en (3) Participatie.

·      Experimenten – We startten een aantal eerste experimenten op, waaronder: (1) het plaatsen van een Sportcontrainer, (2) het aanpakken van de boomoverlast in de Zaicsekstraat, en (3) het organiseren van een buurtfeest.

Alle input vormde de basis voor een visie voor de proeftuin. Deze visie laat zien op welke onderwerpen we met wie gaan samenwerken en welke punten we concreet oppakken.

Resultaat

Een gezamenlijke visie op innoveren op wijkniveau en strategie voor verdere uitwerking. De komende jaren worden er in de Zeeheldenbuurt experimenten uitgevoerd binnen de hierboven genoemde pijlers. Hieraan zullen verschillende partijen meewerken zoals scholen, bewoners, ondernemers en de gemeente. Ze krijgen bijvoorbeeld de kans om innovaties toe te passen en te testen zoals smart prullenbakken of vernieuwde parkeerplaatsen die waterdoorlatend zijn.

Onze nieuwsbrief ontvangen?