Gezondheidsvisie Breda

Achtergrond

Gezondheid is en blijft een belangrijk thema voor de gemeente Breda. Want gezonde inwoners zijn gelukkiger op fysiek en mentaal gebied, presteren beter op schoor of op het werk, en voelen dat ze deelnemen aan de maatschappij. Daarom werkt Breda aan een visie op gezondheid die helpt om keuzes te maken voor een gezondere stad. Met en voor alle inwoners. 

Doelstelling

Een visie als stip op de horizon die helpt bij het maken van keuzes in de toekomst, op weg naar een gezonde stad en gezonde inwoners in Breda in 2040. 

Aanpak

De visie is ontwikkeld samen met de stad, waardoor er één gemeenschappelijk doel ontstaat. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd met inwoners en diverse betrokken organisaties. Zo zijn er enquetes uitgezet, interviews gehouden en focusgroepen, bewonersavonden en workshops georganiseerd.  

Zo hebben we tijdens de bewonersavond, met zo’n 90 bewoners een beeld geschetst van de gezonde stad Breda in 2040. In de bijeenkomst hebben we inspiratie opgehaald door te gaan tijdreizen: wat is er de afgelopen jaren gebeurd en wat zal de toekomst ons brengen? Hoe zien gezonde inwoners eruit en wat is een gezonde stad? Hiermee werken we aan het doel om een breed gedragen gezondheidsvisie te ontwikkelen. 

Resultaat

Aan de hand van het onderzoek ontwikkelden we een gedragen toekomst plan. Een gezondheidsvisie met duidelijke uitgangspunten naar de toekomst, waarin we een gezonde leefstijl gemakkelijk, aantrekkelijk en sociaal maken.

De leefomgeving heeft hier veel invloed op. Daarom gaat Breda onder andere inzetten op de volgende uitgangspunten:

  • De gezonde keuze wordt de standaard keuze

  • De gezonde keuze aantrekkelijk maken 

  • Het netwerk versterken om gezondheid over de stad te verspreiden 


De visie is op dit moment is ontwikkeling. Zodra openbaar zullen we hier de link opnemen. 

Onze nieuwsbrief ontvangen?