Ambitieplan Kerkrade-Oost

Achtergrond

Gemeente Kerkrade werkt samen met partners HEEMwonen, Wonen-Zuid, Impuls, MeanderGroep aan versterking van de leefbaarheid in de stad. Zo ook in Kerkrade-Oost. Dit is een kwetsbare wijk met verschillende uitdagingen als het gaat om leefbaarheid. Er zijn al diverse projecten opgestart om een wijk te creëren waar mensen graag willen wonen. Naast deze mooie ontwikkelingen waarbij de wijk kleur krijgt, is er behoefte aan een ambitieplan als sterk fundament voor de integrale aanpak van Kerkrade-Oost. Hierbij maken we gebruik van het concept Brede Welvaart.

Doelstelling

Zorgen voor een gedragen ambitieplan en uitvoeringsplan om te komen tot structurele verbetering van de leefbaarheid in de wijk Kerkrade-Oost.

Aanpak

We ondernemen onder andere de volgende activiteiten:

  • Data-analyse en deskresearch: wat zijn de cijfers, welke ambitieplannen zijn beschikbaar, welke projecten zijn gerealiseerd, etc.

  • Pop-up locatie in de wijk: om in gesprek te komen met een diverse groep aan bewoners, ondernemers, scholen en andere stakeholders in de wijk.

  • Workshops stakeholders: met ondernemers, vastgoedeigenaren, jongeren en ouderen om hun perspectief op wonen in deze wijk te horen en welke behoeften ze hebben voor de toekomst.

  • Workshops met koplopersgroep: in deze groep zitten de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd. Zij doorlopen onder onze begeleiding het proces om alle verkregen inzichten te analyseren en te komen tot het ambitieplan.

Resultaat

We leveren een analyse, wijkvisie en meerjarenprogramma op. Met hierbij o.a. aandacht voor het ‘verhaal van de wijk’, inspirerende voorbeelden en de organisatiestructuur om langjarig met elkaar samen te werken.

Bekijk het ambitie plan hier!

Onze nieuwsbrief ontvangen?