Lokale munt en leefbaarheid in wijken

Eind 2022 doken we in de wereld van lokale munten in het kader van de opdracht voor 't Heerlens Heitje. Een leerzame verkenning hoe een lokale munt kan bijdragen aan leefbare wijken. Enkele inzichten die we hebben opgedaan:

  • Er bestaan al veel initiatieven! Interessant hoe de Makkie in Amsterdam bijdraagt aan sociale cohesie en vrouwenemancipatie. Of circulaire munten van Circuit Nederland en initiatieven van United Economy die zijn gericht op versterking van de lokale economie. Of de EnergieKnip die focust op belonen van gedrag. 

  • We zagen op twee type initiatieven:

    (1) Een geoormerkte geldstroom, die je kunt vergelijken met een cadeaubon die via een consument bij een ondernemer terechtkomt en vervolgens bij de gemeente wordt ingewisseld voor euro’s. De doelstelling is vaak om gedrag te activeren. Voorbeelden hiervan zijn ‘t Heerlens Heitje (stimuleren van vrijwilligerswerk) en de EnergieKnip (stimuleren van energiebesparende maatregelen). 

    (2) Een lokale munt wordt binnen een lokale gemeenschap geïntroduceerd en blijft vervolgens lokaal rondgaan. Daarbij is het principe dat je bewust stuurt op geldcirculatie: Je zorgt ervoor dat de waarde die de lokale munt vertegenwoordigt, lokaal blijft. Doelstelling is dan ook om de lokale gemeenschap te versterken (lokale economie). 

  • De markt van lokale munten is een opkomende markt. Gemeente Heerlen behoort daarmee bij de koplopers. Deze initiatieven vragen om ruimte om te kunnen blijven uitvinden en experimenteren. Welke doelstelling stel je centraal? Ga je voor een ‘lokale munt’ of past het principe van ‘geoormerkt geld’ beter? Op welke bestaande technologie kun je aansluiten

Heerlen zet dit jaar verder in op de ontwikkeling van het platform voor vrijwilligerswerk waarbij met Heerlense Heitjes wordt beloond, de moeite waard om te volgen!

Onze nieuwsbrief ontvangen?