Lokaal Isolatieprogramma voor gemeenten

Energiecrisis wordt aangepakt

Veel Nederlanders kampen dit jaar met financiële onzekerheden. Dit mede door de energiecrisis van de afgelopen periode en inflatie die hierbij kwam kijken. Gemeenten gaan nu massaal aan de slag om mensen bij te staan die te maken met energiearmoede. De volgende stap is: het isoleren van de 'slechtere' woningen in de gemeenten. Het Rijk heeft het Nationaal Isolatie Programma (NIP) opgesteld om gemeenten hierbij te helpen.

Samenwerking met HetEnergieBureau

Wij hebben onze handen ineen geslagen met HetEnergieBureau om krachten te bundelen: onze ervaring met design thinking & participatie, in combinatie met de expertise van HetEnergieBureau als het gaat om de energietransitie. Zo kunnen we gemeenten helpen bij het ontwikkelen van een lokale aanpak om zo de 'slechtere' koopwoningen te isoleren en verduurzamen. En daarbij nauw samen te werken met bewoners en andere lokale stakeholders.

Visie

Verduurzaming en tegelijk bijdragen aan de vermindering van de kloof tussen arm en rijk, dat is voor ons een belangrijk aspect. Het verduurzamen van je huis kost veel geld en is moeilijker voor huishoudens met een minder inkomen. Maar hierdoor blijven de energielasten hoog.

Deze huizen zullen verduurzaamd en geïsoleerd worden door de lasten van deze doelgroep volledig weg te nemen. Dit doen wij door de aanpak van de gemeente te richten op concrete isolatiemaatregelen en -acties.

Aanpak

Onze aanpak is om eerst goed zicht te krijgen op de woningen in de gemeente. Hierbij werken we nauw samen met lokale stakeholders en analyseren we de lokale situatie met data-analyses. Dit vormt de basis om gestructureerd en voortbouwend aan de slag te gaan met de verduurzaming en isolering van de woningen. In vijf eenvoudige stappen helpen wij gemeenten aan een lokaal plan van aanpak:

  1. Opgave in beeld

  2. Kaders & uitgangspunten

  3. Uitwerking ontzorgingsconcept

  4. Opstellen lokaal isolatieprogramma

  5. Plan van aanpak

Van begin tot het einde zijn wij betrokken bij het proces. Hierbij betrekken wij in overleg met de opdrachtgever verschillende lokale stakeholders. Uiteraard passen we onze kennis van Design Thinking toe om een goed inzicht te krijgen van de doelgroep, hun behoefte en hoe zij het proces ervaren bij het nemen van isolatiemaatregelen.

Dit proces bedraagt een doorlooptijd van circa 3 maanden. Met onze werkwijze komen samen tot een succesvol plan van aanpak voor het isoleren van koopwoningen in gemeenten voor 2023 en verder.

Onze nieuwsbrief ontvangen?