Leerpunten op basis van 5 gebiedsvisies

Afgelopen jaar hebben we veel ervaring opgebouwd met het opstellen van gebiedsvisies op basis van Design Thinking. Zo werkten we aan een Proeftuin in de Zeeheldenbuurt, het programma van eisen voor Landsfort Herle en het wijkontwikkelingsplan met uitvoeringsagenda voor de wijk GMS. We delen graag enkele leerpunten uit deze projecten.

De uitdaging zit in het realiseren van de visie
Opdrachtgevers zien vaak het visieproces en de realisatie ervan als twee losse processen. Hierdoor valt een project vaak maanden stil na oplevering van de visie voordat tot concrete acties wordt overgegaan. Door in onze aanpak lokale partijen te betrekken, ontstaat echter de kans om meteen ook samen de visie te realiseren. Wij zien dit als een Proeftuin: het gebied definiëren als een plek waar betrokken partijen dingen mogen proberen en fouten mogen maken.

Eerst vertrouwen terugkrijgen, dan werken aan echte betrokkenheid
Bewoners wantrouwen vaak de overheid: ze hebben het idee dat er niks gebeurt in de wijk en klachten niet worden opgepakt. Het visietraject is een kans om dit vertrouwen te herstellen door tijdens het project meteen kleine acties op te pakken en een beweging in gang te zetten. We vroegen bijvoorbeeld de afdeling Beheer om binnen een week onkruid weg te halen en zorgden binnen een maand voor plaatsing van een sport container voor jongeren die meer willen sporten.

Stakeholders actief opzoeken
Mensen denken graag mee maar lang niet iedereen wil ‘s avonds in een zaaltje van het buurthuis zitten. Zoek ze daarom actief op, daar waar ze zijn: ga bijvoorbeeld langs bij een Moskee, sluit aan bij een ouderen uurtje of organiseer een pizza sessie voor jongeren voordat ze gaan stappen. Je zult zien dat mensen dit echt op prijs stellen.

Belonen voor meedoen
Gemeenten zetten sterk in op de participatie samenleving. Maar wat verwacht je echt van mensen in de wijk? De stoep schoonhouden of activiteiten organiseren?  Je moet je afvragen wat reëel is want de ambtenaar wordt betaald om aan tafel te zitten, maar de bewoner offert zijn vrije tijd op. Kun je mensen belonen voor wat ze doen? Interessant zijn gemeenten die experimenteren met een lokale munt: wat kan dat betekenen voor de sociale structuur?

Structuur bouwen voor samenwerking
Er bestaat vaak nauwelijks structuur voor samenwerking met de wijk. Daardoor merken we dat partijen niet van elkaar weten wat er gebeurt. Daar ligt echt een kans om in te investeren. Werk aan structurele afstemming tussen bijvoorbeeld een buurtorganisatie, vertegenwoordiging van ondernemers en sociale partijen, zorgverleners en andere partijen. Daarmee bouw je aan kennis en delen van ervaringen.

Wil jij ook op deze manier aan de slag met een wijk of buurt? Dan gaan we graag met je in gesprek! lili@brainingthefuture.nl – 06-42080752

Onze nieuwsbrief ontvangen?