Een passende strategie voor vernieuwing van de buurt

Hoe zien de bewoners de toekomst van de Philipsbuurt? Met deze vraag gingen wij aan de slag in opdracht van woningcorporatie ZOwonen en gemeente Sittard-Geleen. Hierbij deden we in 3 maanden tijd veel inzichten op om te komen tot een passende strategie voor vernieuwing van deze buurt.

De buurt in het kort
De Philipsbuurt is een kenmerkend gebied binnen de woonwijk Overhoven. De wijk heeft ±3.400 bewoners, een mooie groenstructuur, prima ligging ten opzichte van het centrum en relatief goede voorzieningen. Door de snelle groei van de buurt zijn er rond 1950 tijdelijke woningen neergezet.

Aanleiding voor dit project
De directe aanleiding van de opdracht is de kwaliteit van de woningen, die vraagt om een nieuwe investering. Daarnaast zijn er kansen om de woonomgeving en leefbaarheid te verbeteren. Wat is een aanpak die past bij de wensen van de bewoners?

Aanpak
Uitvalsbasis werd een leegstaande woning van ZOwonen: in een mum van tijd omgetoverd tot een gezellige huiskamer! Zo kwamen we in gesprek met de buurt: bewoners konden binnenlopen om mee te praten en vragen te stellen. Ook organiseerden we gericht enkele bijeenkomsten in de voortuin en hielden we interviews met Basisschool Overhoven, de wijkagent, Vidar in de wijk en andere partijen.

Uitkomsten
De meningen over wat er moet gebeuren, liepen enorm uiteen. De ene bewoner had zijn woning net opgeknapt en wil de woningen behouden. Andere bewoners willen juist graag nieuwbouw. Toch was ook het gemeenschappelijk beeld: iedereen woont er met plezier en wil er graag blijven wonen.

Strategie
De uitkomsten vragen om maatwerk zodat mensen in hun buurt kunnen blijven wonen. Daarbij past geen grootschalige vernieuwing maar juist een ‘straat voor straat’, ‘blok voor blok’ aanpak. Natuurlijk is de transformatie een meerjarenplan, maar er kan wel worden gestart met de eerste verbeteringen. Kansen voor deze buurt op korte termijn zijn bijvoorbeeld de speeltuin verbeteren, brandgangen aanpakken, samen met de wijkagent een buurtpreventieteam opzetten en met enkele bewoners een buurtfeest te organiseren.

Wij kijken terug op een project vol energie en leerden zeer betrokken bewoners kennen. Op naar het bouwen van een toekomstbestendige wijk samen met de buurt!

Ook op deze manier aan de slag met een wijk of buurt? Dan gaan we graag met je in gesprek! lili@brainingthefuture.nl – 06-42080752

Onze nieuwsbrief ontvangen?