Doe-Mee Café in de Zeeheldenbuurt

Eerste Doe-Mee Café in de Zeeheldenbuurt

Een bewonersavond mét actie?! Braining the Future organiseerde dit samen met de Gemeente Sittard-Geleen in de Zeeheldenbuurt. Het was de eerste editie van het 'Doe-Mee Café' in deze buurt, waarbij bewoners kookten, stoffige presentaties van tafel werden geveegd, en vooral de eerste oprechte hand werd geschud (of 'boks' werd gegeven) tussen ambtenaar en inwoner. 

Wat maakt dit Doe-Mee café uniek?

Tijdens een Doe-Mee Café werken we samen aan thema’s als de leefbaarheid van de buurt. De avond in de Zeeheldenbuurt bestond uit een driegangendiner, waarbij tijdens iedere gang werd nagedacht over een ander thema. Onderwerpen zoals de buurttuin als ontmoetingsplek, het park als sportpark, herinrichting van straten en het stimuleren van activiteiten in de buurt komen aan bod.

 

Wie deden mee?

Tijdens een Doe-Mee Café zijn mensen vanuit verschillende invalshoeken aanwezig. Iedereen die een verbindende rol speelt of wil meedenken over plannen voor de buurt is welkom. Van buurtbewoners tot woningcorporaties, de wijkagent, collega's vanuit de gemeente, de voorzitter van de buurttuin of de basisschool die meer verbinding zoekt. Ieder met verschillende belangen, maar een gezamenlijk doel! 

 

Wat maakt het een succes?

Het belangrijkste van zo'n avond is het aangaan van een gesprek en openstaan voor de dialoog. Dat betekent dat de gemeente openstaat voor de feedback vanuit de bewoners. Daarnaast is het belangrijk om positieve energie en een fun-factor in de avond te brengen. Dit doe je door een laagdrempelig en passend programma te bieden dat stimuleert om te spreken. Zo leer je elkaar te vinden in de toekomst. Tot slot is het belangrijk om te laten zien dat er actie uit deze avond ontstaat. Daad bij het woord te voegen!

 

Heb jij ook behoefte aan een Doe-Mee Café en actief met bewoners aan de slag? Neem dan contact met ons op!

Onze nieuwsbrief ontvangen?