Gebiedsvisies ontwerpen én waarmaken

Wil jij een actiegericht wijkplan en meer in de doe-stand komen? Wij helpen gemeenten met gebiedsvisies waaraan iedereen in de wijk meewerkt. Met behulp van Design Thinking betrekken we de mensen die in de wijk wonen, werken en samenleven. Wij geloven dat zij de sleutel zijn tot het creëren van leefbare en bloeiende buurten. Van weinig betrokkenheid naar een grote groep actieve bewoners, van versteende buurten naar groene leefstraten. Werk met ons mee aan positieve verandering!

Analyse

We betrekken vanaf dag 1 bewoners en partijen die actief zijn in een wijk. Samen met hen brengen we in kaart op welke 'brede welvaart' indicatoren het goed gaat in de wijk en wat beter kan. We zijn te vinden op straat met een pop-up locatie en organiseren daarnaast workshops met stakeholders. Hierbij inventariseren we ook wie het voortouw wil nemen om stappen te zetten.

Visie

In deze stap werken we de droom voor de toekomst uit. Hoe ziet een wijk eruit in 10-15 jaar? We zoeken inspirerende voorbeelden van bijvoorbeeld ambitieplannen voor andere wijken en hoe daar wordt gewerkt aan leefbaarheid. Aan de hand van moodboards brengen we samen met stakeholders de belangrijkste thema's in beeld. We gebruiken bijvoorbeeld ook storytelling om het verhaal van de wijk te maken.

Strategie

In de strategie beantwoorden we samen met het projectteam de ‘Hoe-kunnen-we-vragen’. Het resultaat is een helder overzicht van activiteiten en initiatieven die de komende jaren kunnen worden opgepakt. Dit vertalen we in een roadmap: waarmee gaan we eerst aan de slag en welke acties en initiatieven pakken we later op? Het is de basis om experimenten op te starten zodat we daadwerkelijk dingen met elkaar realiseren!

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?