Producten

Wij houden ons elke dag bezig met het ontwerpen van toekomstvisies en uitvoeren van deze visies door middel van proeftuinen en experimenten. Daarnaast geven we trainingen Design Thinking voor stadsmakers, zodat we onze kennis en ervaring kunnen doorgeven.

Een belangrijke gemene deler: in alle gevallen zit de vaart er goed in. In korte tijd zetten we de zaak op een positieve manier op z’n kop. En de mensen met wie we samenwerken, noemen ons professioneel, betrokken en doelgericht. En ook nog gezellig in de omgang. Wie zijn wij om dat tegen te spreken? 

Ontwikkelen van visies

Wil jij een actiegerichte visie en in de doe-stand komen? Wij helpen gemeenten met toekomstvisies waaraan iedereen meewerkt. Met behulp van Design Thinking betrekken we de mensen die in de wijk wonen, werken en samenleven. Wij geloven dat zij de sleutel zijn tot het creëren van leefbare en bloeiende buurten. Van weinig betrokkenheid naar een grote groep actieve bewoners, van versteende buurten naar groene leefstraten. Werk met ons mee aan positieve verandering!

Uitvoeren visies

We starten een proeftuin als een gemeente met partners wil leren innoveren op wijkniveau. Bijvoorbeeld om meer samen te werken aan uitdagingen zoals smart city, klimaatadaptatie en de energietransitie. Het doel kan zijn om meer activiteiten en ontmoetingen te realiseren in de wijk, nieuwe manieren van samenwerken te ontdekken, de omgeving opnieuw in te richten en communicatie te verbeteren.

Experimenten

Wil jij een visie omzetten in actie? Wij geloven sterk in een experimentele aanpak. Daarmee leren we snel wat wel en niet werkt om onderdelen van de visie waar te maken. Door de grote vraag op te delen in kleine stappen, kunnen we de snelheid waarborgen en aanpassen waar nodig. 

Training & Coaching

Wil jij van vergadercultuur naar een innovatieve cultuur? In een Design Thinking training leer je samen oplossingen te ontwikkelen die echt impact maken. Of het nu gaat om klimaatadaptatie, buurtparticipatie of mobiliteitsplannen: we werken in de training aan een concrete uitdaging die kenmerkend is voor jullie werkzaamheden.

Onze nieuwsbrief ontvangen?