Concept: Schoolstraten

Veilige schoolomgevingen die lopen en fietsen stimuleren 

Natuurlijk willen we allemaal een schoolomgeving waarbij de veiligheid van de kinderen voorop staat. Toch zijn er nog veel schoolomgevingen waar de auto prioriteit heeft. Dit leidt tot onveilige situaties voor ouders en kinderen die op de fiets of te voet komen. Met ons concept ‘schoolstraten’ introduceren we een veilige tijdelijke schoolomgeving. We combineren dit met een programma waar ouders en kinderen gestimuleerd worden om naar school te lopen of te fietsen. Op basis van de ervaringen voeren we de wijzigingen in de schoolomgeving door die écht werken. Ontwikkel je visie met Design Thinking

Aanpak 

Samen met leerlingen, ouders, docenten en omwonenden doorlopen we de volgende stappen: 

1. Ontdekken
Op één dag houden we een aantal workshops met leerlingen, ouders, docenten, omwonenden en medewerkers van de gemeente. We bekijken de schoolomgeving en bespreken de belangrijkste knelpunten. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen. Kunnen we het autoverkeer beperken door deel van de straten (tijdelijk) af te sluiten? Is het wenselijk om een Kiss & Ride zone inzetten? Is er behoefte aan een extra zebrapaden in de omgeving?

2. Ontwerpen
We vertalen de wensen en inzichten naar een nieuw ontwerp van de schoolomgeving. Daarnaast ontwikkelen we een challengewaarbij ouders en kinderen gestimuleerd worden om te fietsen of te lopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wijkagent die met kinderen de buurt bezoekt om gevaarlijke situaties te bespreken, een lokale fietsenmaker die fietsen controleert en een hindernisbaan gericht op goed leren fietsen. 

3. Testen
Voor een periode van 2 weken zetten we de tijdelijke schoolomgeving op. We sluiten bijvoorbeeld straten af, rollen  zebrapaden uit en/of zorgen voor wachtplekken voor ouders. Daarnaast voeren we in deze periode de challenge uit. Lukt het de kinderen van de school om allemaal op de fiets te komen..? Een aantal schoolkinderen vormt de ‘vlog-redactie’. Zij houden daarmee iedereen op de hoogte van het verloop van de week. En natuurlijk organiseren we een feestelijke afsluiting waarbij de school een grote beker ontvangt als er genoeg kinderen te voet of met de fiets zijn gekomen...

4. Evalueren
Samen met de leerlingen, ouders, docenten en omwonenden bespreken we hoe zij het project Schoolstraten hebben ervaren. Op basis daarvan wordt besloten welke wijzigingen structureel worden doorgevoerd. 

 

Resultaten 

Met het concept Schoolstraten combineren we een veilige schoolomgeving met het stimuleren van lopen en fietsen. We leveren daarmee o.a. de volgende resultaten: 

  • Beknopte analyse van de schoolomgeving 
  • Inzicht in de wensen en behoeften van de verschillende betrokkenen 
  • Een geteste tijdelijke schoolomgeving  
  • Inzicht in welke aanpassingen betrokkenen structureel wensen; 
  • Fietsstimuleringsprogramma – meer kinderen lopend of op de fiets; 
  • Bewustwording bij docenten, leerlingen, ouders en buurt.

Wil jij fietsen en lopen op de kaart zetten bij scholen in jouw gemeente?
Bel of mail ons dan om de mogelijkheden te bespreken!

Ontwikkel je visie met Design Thinking
De aanpak van onze vraagstukken

“Volg de stappen van Design Thinking en dit zal een positief gevolg hebben voor jouw organisatie.”

Bekijk ook:

Aanpak

Lees in onze Nieuwsbrief meer over de aanpak en onze producten

Projecten

ontwikkel een visie met Design Thinking

Team

Ontwikkel je visie met Design Thinking

Benieuwd wat we voor jouw organisatie
kunnen betekenen?