Oirschot - Versnelling van de woningbouw

Op welke locaties en onder welke randvoorwaarden kan de versnellingsopgave voor woningbouw worden gerealiseerd?

Opdrachtgever: Gemeente Oirschot

Oirschot is ambitieus en heeft samen met de regio Brainport een forse versnellingsopgave voor de woningvoorraad. Braining the Future ontwikkelde een visie op versnelling van de woningbouw met daarbij als uitgangspunten:

  • Focus op kwaliteit van de dorpsgemeenschappen
    Hiervoor stelden we een ambitieroos waarin de ambities van het Stedelijk Gebied Eindhoven, de gemeente en de 4 verschillende dorpskernen zijn opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld over vraaggericht ontwikkelen, ruimte voor initiatieven van inwoners, sturen op groene en gezonde woonomgevingen en koesteren van de oorspronkelijke identiteit van de kernen.
  • Identificeren van meer locaties dan feitelijk nodig zodat er ruimte is om te sturen op kwaliteit
    We kijken welke locaties wel of niet geschikt zijn op basis van data zoals de uitgangspunten van de provinciale verordening en cultuurhistorische – en archeologische waarden.
  • Een realisatiestrategie die aansluit bij de behoeften van dorpsgemeenschappen.
    Het gaat hier om feitelijk versnellen: hoe brengen we dat proces daadwerkelijk op gang? Met daarbij aandacht voor 1. het activeren van de eigen inwoners en ontwikkelaars om initiatieven te nemen, 2. het aantrekkelijk maken om te bouwen en 3. afstemmen van de gemeentelijke organisatie op de gewenste versnelling.

We werken hierbij samen met partner LOS stadomland, ontwerpbureau in de ruimtelijke ordening. Daarnaast uiteraard binnen het project met ambtenaren, ondernemers en inwoners van de verschillende kernen van Oirschot.

Status: afgerond

Quote

Bekijk meer projecten

Ontwikkelen van een herkenbare identiteit voor de stad

ontwikkel een visie met Design Thinking" class="img-fluid " alt="Ontwikkelen van een herkenbare identiteit voor de stad">

Participatie voor verbetering leefbaarheid in de wijk

" class="img-fluid " alt="Participatie voor verbetering leefbaarheid in de wijk">

Zullen we jouw toekomst ook veranderen?

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Neem dan contact op

  • Met het versturen van dit formulier gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden van Braining the Future. Onze privacystatement vindt u hier.