Oplossingen die écht werken

Door middel van een Design Sprint ontwikkelen we met jouw team oplossingen die écht werken.
Het proces van een sprint helpt om in korte tijd doelstellingen te formuleren, aannames te valideren en beslissingen te nemen.
We doen dit samen met gebruikers die direct betrokken zijn bij het probleem, zoals inwoners of ondernemers.
Oplossingen die echt werken

Aanpak 

We doorlopen de volgende stappen om tot nieuwe oplossingen te komen die echt werken. Dit doen we samen met een team uit jouw organisatie, aangevuld met andere belanghebbenden zoals inwoners of ondernemers.


Ontdekken van het probleem
Samen met het team verkennen we het vraagstuk. Dat doen we vanuit het perspectief van de gebruikers:  wie zijn zij en welke problemen ervaren zij met het huidige product of  dienstverlening? Om de juiste inzichten te krijgen organiseren we bijvoorbeeld een aantal ‘lightning talks’ (presentaties door deskundigen en gebruikers) en gaan we op locatie kijken. Daarnaast voeren we deskresearch uit. Op basis van deze inzichten kiezen we welke probleemgebied het meest kansrijk is om aan te pakken.


Bedenken van oplossingen
Elke deelnemer krijgt het ‘huiswerk’ om inspiratievolte voorbeelden te zoeken. De deelnemers ‘pitchen’ hun vondsten. Op basis daarvan bedenken we zoveel mogelijk oplossingen. Hiervoor gebruiken we creatieve brainstorm-technieken, zoals crazy8 en scenario’s.


Kiezen & uitwerken van de beste oplossing
We wegen  de voor- en nadelen af van de geopperde oplossingen. Hiervoor ranken we de ideeën op de priorij matrix. We kiezen voor de oplossing die naar verwachting het beste resultaat oplevert tegen de minste inspanning. De gekozen oplossing werken we uit in een meer gedetailleerde omschrijving.


Maken van het prototype
De gekozen oplossing werken we uit in een prototype. Dit is een kort en creatief proces waarbij we toewerken naar een eerste weergave van de oplossing die we hebben bedacht. Dit kan bijvoorbeeld een schets, storyboard of visualisatie zijn.


Testen bij 5 gebruikers
We testen het prototype bij 5 gebruikers. We kijken of onze aannames kloppen en in hoeverre ons prototype inspeelt op de behoefte van de gebruikers. Op basis daarvan stellen we vast welke aanpassingen gewenst zijn.


Voorbeeldvragen  

  • Hoe kunnen we onze gemeente aantrekkelijker maken voor jongeren?
  • Hoe kunnen het parkeerprobleem in wijk Y oplossen?
  • Hoe kunnen we duurzame energie onder inwoners stimuleren?

Praktische informatie

Doel: in korte tijd komen tot een kansrijke én geteste oplossing voor een specifieke uitdaging
Duur: van 5 dagen (Design Sprint) tot 3 maanden
Geschikt voor: groepen van 5 – 10 personen

Ben je enthousiast en wil je meer weten over onze Design Sprint? Neem dan contact met ons op!

Ontwikkel je visie met Design Thinking
De aanpak van onze vraagstukken

“Volg de stappen van Design Thinking en dit zal een positief gevolg hebben voor jouw organisatie.”

Bekijk ook:

Aanpak

Oplossingen die echt werken

Projecten

Oplossingen die echt werken

Team

Oplossingen die echt werken

Benieuwd wat we voor jouw organisatie
kunnen betekenen?