Onze aanpak van vraagstukken

We gebruiken Design Thinking om vraagstukken aan te pakken. Design Thinking is een mindset waarbij je de gebruiker centraal stelt en tot oplossingen komt die écht werken. We werken samen met inwoners, ondernemers en andere stakeholders. We doen geen aannames, maar verifiëren altijd onze ideeën bij de gebruikers. Daardoor weten we zeker waarom een oplossing wel of niet werkt, nog voordat ze worden toegepast in de praktijk. Het proces bestaat altijd uit een aantal stappen die hieronder kort zijn toegelicht.
Onze aanpak van vraagstukken staat hieronder beschreven,Heb je nog meer vragen? neem dan contact met ons op

1. Ontdekken

We starten met verkenning van het probleem. We stellen ons de vraag voor wie het een probleem is en wat hun behoeften zijn. Hiervoor houden we bijvoorbeeld interviews, stellen persona’s op en werken klantreizen uit. Deze inzichten gebruiken we om te bepalen welk probleem het meest interessant is om op te pakken.

 

De aanpak van onze vraagstukken

2. Ontwerpen

Pas als het probleem helemaal helder is, gaan we aan de slag om nieuwe oplossingen te bedenken. We zoeken naar producten en diensten die kunnen dienen als inspiratie. We gebruiken brainstormtechnieken, zoals Crazy 8 en Storyboarding, om tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen.

 

De aanpak van onze vraagstukken

3. Testen

De gekozen oplossing werken we uit in een eerste prototype. Dit is een allereerste uitwerking van hoe het product of dienst eruit kan komen te zien. We gebruiken deze versie om bij de doelgroep te testen wat wel en wat niet werkt. Deze feedback gebruiken we om het product of service aan te passen daar waar nodig is.

De aanpak van onze vraagstukken
De aanpak van onze vraagstukken

“Ons team met diverse disciplines is in staat
opdrachtgevers te verrassen met sterke concepten”

 

Bekijk ook:

Producten

Uitleg van de aanpak van onze vraagstukken

Projecten

De aanpak van onze vraagstukken

Opdrachtgevers

Benieuwd wat we voor jouw organisatie
kunnen betekenen?