Ontwikkel je visie met Design Thinking

 Een visie is voor ons meer dan een droombeeld van de toekomst. Een succesvolle visie stelt een probleem centraal en speelt in op de behoeften van mensen. Bovendien hoort er eeheldere strategie bij die omschrijft hoe je de visie kunt waarmaken.
Ontwikkel je visie met Design Thinking

Aanpak

Wij gebruiken de kracht van design thinking om tot realistische en uitvoerbare visies te komen. Onze visies hebben de volgende kenmerken: 

  • Mensgericht – de behoefte van de gebruiker staat centraal  
  • Experimenteel – uitproberen, leren en aanpassen 
  • Gericht op co-creatie – samen met medewerkers, inwoners en ondernemers

We doorlopen drie stappen:

Ontdekken – Ontwikkelen van een breed perspectief
In de eerste stap ontwikkelen we een breed perspectief op de uitdaging. We kijken daarvoor naar thema’s:

  • Doelgroep  Welke doelgroepen willen we aanspreken? Wat zijn hun behoeften? Hoe ziet de huidige klantreis eruit?
  • Organisatie  Wat zijn de ambities van de organisatie en van andere stakeholders waaraan de visie moet bijdragen? 
  • Trends – Welke ontwikkelingen zijn relevantWat speelt er binnen en buiten de sector? 

In deze fase gebruiken we creatieve tools die erop gericht zijn om het probleem te begrijpen, zoals persona’s, klantreizen en het zeilschip. De eerste stap eindigt met de formulering van concrete vragen waarvoor we oplossingen ontwikkelen.


Ontwerpen –Bedenken van oplossingsrichtingen
In de tweede stap ontwikkelen we oplossingen voor de concrete vragen die we hebben opgesteld. Dit is de meest creatieve fase van ideegeneratie. We zoeken hiervoor naar inspiratievolle voorbeelden uit binnen- en buitenland. Welke oplossingen bieden echt een oplossing voor het probleem? Hoe speelt een oplossing in op de behoefte van de doelgroep? Welke oplossingen kunnen we relatief eenvoudig realiseren In deze fase gebruiken we creatieve tools die gericht zijn op idee generatie, zoals het value proposition canvas, 5 bold step vision en crazy 8.  


Realiserenmijlpalen en actiepunten
In de 3e stap bepalen we welke oplossingen we het snelste kunnen realiseren en welke op de middellange termijn uitvoerbaar zijn. Een visie is niets zonder uitvoering, daarom stellen we gezamenlijk vast wat de eerste stappen zijn die moeten worden gezet. We zoeken daarbij naar manieren om zo snel mogelijk prototypes op te stellen en die in de praktijk te testen. Daarmee zien we wat écht werkt en waar we moeten bijsturen. In deze fase gebruiken we creatieve tools, zoals het 5 bold step vision canvas, prototypen en testen. 


Voorbeeldvisies 

  • Mobiliteitsvisie – Hoe ziet mobiliteit eruit in de binnenstad als stadspark? 
  • EnergietransitieHoe kunnen we energiedoelstellingen halen door inwoners, ondernemers en lokale energiecorporaties een rol te laten spelen? 
  • Centrumvisie – Hoe kunnen we onze binnenstad aantrekkelijker maken voor de verschillende doelgroepen? 
  • Wijkvisie – Hoe komen we tot groene en klimaatbestendige wijken waar sociale contacten weer worden gestimuleerd?  

Praktische informatie 

Doel: Komen tot een visie vanuit gebruikersperspectief, met een heldere beeld bij de problemen die worden opgelost en acties die op korte termijn tot resultaten leiden.
Duur: tot 3 maanden
Geschikt voor:
kleine teams tot brede groepen, afhankelijk van het vraagstuk

 

Wil je meer weten over de ontwikkeling van een visie met Design Thinking? Neem dan contact met ons op! 

Ontwikkel je visie met Design Thinking
De aanpak van onze vraagstukken

“Volg de stappen van Design Thinking en dit zal een positief gevolg hebben voor jouw organisatie.”

Bekijk ook:

Aanpak

Lees in onze Nieuwsbrief meer over de aanpak en onze producten

Projecten

ontwikkel een visie met Design Thinking

Team

Ontwikkel je visie met Design Thinking

Benieuwd wat we voor jouw organisatie
kunnen betekenen?