Design Sprint: concreet resultaat in 1 week!

Geplaatst op: 30 -11 -2020

In november begeleidden we opnieuw een design sprint, deze keer voor 4 verschillende gemeenten tegelijkertijd! Omdat we hierover enkele vragen kregen, vertellen we graag wat meer over deze superleuke en energieke aanpak.

Wat is een Design Sprint?
Een Design Sprint is een innovatieve methodiek om in teamverband in 5 dagen tijd inzicht te krijgen in het probleem én het bedenken en testen van de oplossing. Deelnemers krijgen antwoord op de belangrijkste vragen door te analyseren, ontwerpen, prototypen en testen. Tijdens de sprint volg je een strak tijdschema:

 • Maandag: verkennen van het probleem – bijvoorbeeld door enkele expertinterviews te houden
 • Dinsdag: zoveel mogelijk oplossingen bedenken – hiervoor gebruiken we creatieve brainstormtechnieken
 • Woensdag: de meest kansrijke oplossing kiezen en vertalen in een storyboard
 • Donderdag: ontwikkelen van een prototype van de oplossing die is bedacht.
 • Vrijdag: testen van het prototype bij 5 gebruikers

Welke vragen zijn geschikt voor een design sprint?

De Design Sprint is zeer nuttig als je een concrete uitdaging hebt die je wilt oplossen in korte tijd én in teamverband. Enkele voorbeelden die wij  met een design sprint hebben opgepakt:

 • Hoe trekken we meer jongeren naar onze gemeente?
 • Hoe inspireren we onze medewerkers om zichzelf continue te blijven ontwikkelen?
 • Hoe betrekken we inwoners bij het oplossen van parkeerproblemen in hun eigen wijk?

Wie doet er mee?
Een Design Sprint doorloop je met een divers team van 5 tot 7 personen. Daarnaast nodigen we op maandag experts uit om het probleem vanuit verschillende kanten te verkennen. Op vrijdag betrekken we echte gebruikers om het prototype te testen.

Wat levert het op?
Aan het einde van de week heb je altijd een prototype dat is getest bij echte gebruikers. Daarbij heb je geleerd wat wel werkt, wat niet én waarom dat zo is. Op basis van alle inzichten bepaal je de concrete vervolgstappen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

 1. Concrete resultaten in één week tijd: veel oplossingsrichtingen, waarvan één getest bij de eindgebruiker
 2. Een investering van één week tijd levert op korte termijn veel tijdwinst op
 3. Ervaring met dé nieuwe manier van werken: met de gebruiker aan tafel, creatief en experimenteel
 4. Teambuilding: gedeeld beeld bij uitkomsten – creatieve en intensieve samenwerking rondom een thema.

Ben je enthousiast en wil je ook een Design Sprint inzetten voor een uitdaging? Neem dan contact met ons op en dan bespreken we de mogelijkheden. Ook online!