https://brainingthefuture.nl/mobiliteit-in-de-binnenstad-als-stadspark

Apeldoorn aan het woord over onze aanpak

Geplaatst op: 15 -06 -2020

In dit interview komt Jaap van de Rijt aan het woord, opdrachtgever van de gemeente Apeldoorn. We werkten met hem samen aan mobiliteit in de ‘Binnenstad als stadspark’.

Kun je wat meer vertellen over de achtergrond van het project?
“We kijken als Apeldoorn op een nieuwe manier naar de binnenstad en hebben we nieuwe ambities. We gaan voor Binnenstad als stadspark: een kwalitatief hoogwaardige binnenstad met een focus op groen, duurzaamheid en beleving. Het is vooral een integraal traject: het gaat over ruimte, het programma voor de binnenstad en de toekomst.

Wat is jouw opdracht?  
“De vraag is hoe mobiliteit kan bijdragen aan de ambitie ‘Binnenstad als stadspark. Er zal veel veranderen in de stad. Daarnaast is ook het thema mobiliteit in transitie. We hebben nu de aanleiding om concreet veranderingen door te voeren. We waren gewend om dit technisch aan te vliegen, maar dat werkt hier niet meer omdat de opgave duidelijk breder is.” 

Wat viel je op in de aanpak van Braining the Future? 
“Er vielen met name drie dingen op. Ten eerste de brede, integrale aanpak: jullie halen de bovenliggende doelstellingen voor de stad naar boven en verankeren dit als solide basis voor het project. Daardoor ging het helemaal niet alleen over mobiliteit. Een tweede punt is dat jullie nadrukkelijk denken en werken vanuit doelgroepen: wie zijn onze klanten van de binnenstad en wat zijn hun behoeften. Ook dat zorgde voor een bredere blik op de opgave waarvoor we staan. Tot slot haken jullie vanaf de start belangrijke interne en externe stakeholders aan. Zij krijgen meteen het brede kader mee waardoor er draagvlak ontstaat voor de keuzes die je binnen het project moet maken.”

Wat zijn voor jou de belangrijke uitkomsten van dit project? 
“We hebben nu een integraal verhaal gekoppeld aan de doelen van de stad. Bovendien wordt dit gedragen door de stakeholders. Er zitten forse veranderingen en moeilijke keuzes in die van invloed zijn op alle doelgroepen. Maar doordat duidelijk is wat het bredere verhaal is waaraan we werken als stad, merk je dat betrokkenen beter begrijpen welke keuzes we samen moeten maken.”

Welke tip wil je meegeven aan collega’s van andere gemeenten?
“Laat je inspireren door de werkwijze die jullie voorstellen! Het levert een breder en meer gedragen resultaat op. Zowel van collega’s als externe betrokkenen kreeg ik terug dat zij de samenwerking als heel prettig hebben ervaren: persoonlijk, met heldere uitleg en doelgericht naar concreet resultaat.” 

 

Interview met Jaap van de Rijt, senior adviseur openbare ruimte – Gemeente Apeldoorn
Website Gemeente Apeldoorn
Meer over onze aanpak vind je hier