Klaar voor de toekomst met Schoolstraten!

Geplaatst op: 11 -05 -2021

Een toekomstgerichte, kindvriendelijke schoolomgeving gaat veel verder dan veiligheid alleen. In een duurzame schoolomgeving fietsen, lopen of steppen kinderen zorgeloos naar school én zorgt voor meer beweging, minder CO2-uitstoot, beter onderwijs, een verhoogde mobiliteit, een gezonder leefklimaat en een blije buurt. We helpen uw gemeente hierbij met onze unieke aanpak Schoolstraten. Een efficiënte en resultaatgerichte aanpak, die de schoolomgevingen in uw gemeente klaarmaakt voor de toekomst.

Voor gemeenten met lef
Voor gemeenten die durven. Die het lef hebben om te leren door het te doen. Die snel kunnen schakelen, stappen durven zetten en flexibel zijn. En tijdens de uitvoering willen ondervinden wat de beste oplossingen zijn in een schoolspecifieke situatie. Onze praktijkgerichte aanpak Schoolstraten realiseert in drie maanden tijd het concrete ontwerp voor een veilige en duurzame schoolomgeving. Voor kinderen, ouders, leraren én omwonenden.

Hoe pakken we het aan?
Door samen te werken, vanaf het begin. In cocreatie met de gemeente, de leraren, de kinderen, hun ouders en omwonenden. Want niemand anders weet beter hoe de buurt werkt. Tijdens een aantal workshops met deze stakeholders brengen we de schoolomgeving in beeld en stellen we de uitdagingen en ambities vast. Deze werkwijze zorgt voor een zeer breed draagvlak. Met als groot voordeel: snel en probleemloos kunnen schakelen van idee naar uitvoering.

Leren door het te doen
Wat werkt wel en wat werkt niet van de aangedragen oplossingen? Dat gaan we direct toetsen in de praktijk. Altijd eerst tijdelijk, zodat iedereen het verschil kan ervaren. Wat is bijvoorbeeld het resultaat als dáár een zebrapad komt, de kiss-and-ride dichter bij de school ligt, het fietspad een andere kleur krijgt, leraren elders parkeren, de schoolentree over meerdere ingangen wordt verspreid, er eenrichtingsverkeer komt of grote groenbakken een afscheiding vormen tussen het fietspad en de weg?

Heeft het idee het gewenste effect, dan voeren we dit definitief door. Zijn er nog aanpassingen nodig, dan draaien we al doende aan de knoppen totdat het gewenste resultaat daar is. Kortom: leren door het te doen!

De impact van Schoolstraten
Een verkeersveilige, bereikbare en gezonde gemeente begint op het schoolplein. Schoolstraten draagt bij aan:

  1. Een veiligere schoolomgeving die uitnodigt om zorgeloos met de fiets, step of lopend naar school te gaan.
  2. Een betere mobiliteit in de wijk. Er zijn minder auto’s rond de school en in de wijk.
  3. Minder CO2-uitstoot: de auto blijft vaker staan, wat direct bijdraagt aan de klimaatdoelen voor 2030.
  4. Een betere gezondheid: kinderen bewegen meer, dit heeft positief effect op bijvoorbeeld hun conditie.
  5. Een gezonder leefklimaat in de wijk en de hele gemeente door minder fijnstof in de lucht.

Pak als gemeente uw verantwoordelijkheid
Wilt u meer weten over hoe u in uw gemeente een veilige en duurzame schoolomgeving kunt creëren? Neem dan contact op met Lili: lili@brainingthefuture.nl of 06-42080752.