"Deze aanpak heeft ons veel nieuwe energie gegeven!"

Geplaatst op: 04 -03 -2021

Projectleider City Branding Annabelle van Hout werkt voor verschillende projecten samen met Braining the Future. Wat zijn de uitdagingen waaraan zij werkt en hoe ervaart zij werken vanuit Design Thinking?

 

Wat is jouw rol binnen de gemeente Brunssum?
In de gemeente Brunssum ben ik projectleider City Branding. In die rol houd ik mij bezig met Brunssum beter op de kaart zetten. We hebben zoveel moois te bieden en zo’n hoog voorzieningenniveau, dát willen we laten zien. Het belangrijkste doel is het behouden en aantrekken van jongere bewoners en gezinnen. Zo blijft Brunssum ook in de toekomst een fijne plek om te wonen voor alle generaties.

Kun je iets vertellen over de belangrijkste uitdagingen waaraan je werkt?
Brunssumers zijn bescheiden mensen. Té bescheiden, vaak. Uit ons onderzoek blijkt dat Brunssumers trots zijn op hun stad, maar dat niet vanzelfsprekend uitdragen. Wat vooral ervaren wordt, is een thuisgevoel, het gevoel dat je deel uitmaakt van een grotere gemeenschap, met dito voorzieningen voor jong en oud. Dát willen we beter gaan vermarkten. Huidige inwoners trots maken, potentiële nieuwkomers nieuwsgierig maken.

We organiseerden een design sprint om de identiteit en het merk van Brunssum neer te zetten. Hoe hebben jullie dit ervaren?
Tijdens de Design Sprint legden we de basis voor alles wat we nu doen op het gebied van City Branding. Het hele team was super positief en deed vol energie mee de hele week. Het heeft onderling en in de organisatie veel draagvlak opgeleverd en ik werk nog steeds veel samen met contacten uit de sprint week. Ons sprint team is hierdoor overtuigd geraakt van de noodzaak om meer samen te werken over alle beleidsterreinen.

Hoe overtuigde jij collega’s om een week vrij te maken? En wat wil je collega’s bij andere gemeenten meegeven?
Ik kan het niet alleen, dus ik zocht vanuit enthousiasme goodwill bij collega’s en MT. Er was ook een duidelijke noodzaak, waardoor iedereen uiteindelijke tijd vrij maakte. Het toepassen van Design Thinking bij de overheid is spannend. Maar onze gemeente staat open voor een nieuwe aanpak en dan kun je voor goud gaan. Pak de kans om met deze methode te werken, je zal veel nieuwe energie ervaren. En die energie, gun ik iedereen!

Wat viel je op in de aanpak van Braining the Future?
De aanpak is super laagdrempelig. Maar het valt of staat met de personen die begeleiden. Meindert en Robert weten heel goed het vertrouwen te winnen van mensen. Zij stellen zich zo laagdrempelig op, dat ze aan het eind van de week onderdeel zijn geworden van het team. Zij weten heel goed hun kennis en ervaring op het gebied van design thinking te benutten om tot concrete en uitvoerbare resultaten te komen.

Waarom past Design Thinking goed bij City Branding en hoe verschilt het van een reguliere marketing aanpak?
Voor mij zit dat in het geloof van hoe dingen werken. Deze aanpak is authentieker, minder reclame en marketing. Je sluit aannames uit en gaat terug naar de feiten. Vanaf het begin betrek je de mensen om wie het gaat. Aan dit project werken nu rond de 50 Brunssumers actief mee. Daarmee start je meteen je campagne én kom je erachter wat mensen echt belangrijk vinden. Je hebt gelijk zichtbaar resultaat, dat zien en voelen de mensen in de stad.

Hoe neem jij collega’s mee in deze manier van werken?
Ik blog eens in de zoveel tijd over mijn werk als City Brander en over mijn visie om beweging te krijgen. Ze vragen me nu regelmatig om een brainstorm te organiseren en kan ik mijn visie ook op deze momenten delen. Zodra mensen Design Thinking ervaren, raken ze verliefd op de aanpak en pakken ze het zelf op omdat ze zien dat het zichtbaar resultaat oplevert. Die resultaten zijn het fundament om verder te kunnen bouwen, omdat mensen trots worden. Dat zijn de momenten waar ik denk, mijn doel is weer bereikt!

 

Meer weten over onze design sprints of aanpak in andere projecten? Neem dan contact op met Lili: lili@brainingthefuture.nl of 06-42080752.