De openbare leef-plek / trendbrief

Geplaatst op: 09 -04 -2019

We zien binnen stedelijke gebieden een groeiende behoefte aan leef-plekken. Met deze trendbrief bieden we inspiratie om hiermee aan de slag te gaan!

Mensen zijn steeds meer op zoek zijn naar verbinding, verrassing en voldoening. Behoeften waarin binnenshuis niet altijd kan worden voorzien. Behoeftepatronen veranderen en verplaatsen zich naar andere omgevingen. Hierdoor vervult de openbare ruimte een steeds grotere rol in het leven van de stedelingen. Het wordt in toenemende mate een plek voor werk, ontmoeting, recreatie en zelfontplooiing. Een plek om stil te staan en vooruit te komen. Van een omgeving die je dagelijks doorkruist, naar een echte leef-plek. Iedereen komt er, dagelijks, wekelijks of maandelijks. Of het nu is voor werk of in je vrije tijd, er is geen ontkomen aan. Hierdoor ontstaat er vervlechting van stromen mensen en krijg je een nieuwe, interessante dynamiek in de openbare ruimte.

“A city that plays together, stays together”

We zien steeds meer verbinding ontstaan tussen verschillende wijken in de stad en het buitengebied, waarbij stromen als werk en vrije tijd samenkomen. Een mooi voorbeeld dat hierop inspeelt is een trend die zich ontwikkelt in New York City. Hier zorgen gigantische spellen voor verbinding op speelse wijze in parken en op pleinen. Van slimme steden, naar speelse steden. “A city that plays together, stays together!” – aldus The Guardian.

 

Leven in de openbare ruimte

De openbare leef-plek omvat een omgeving die niet alleen wordt bezocht, maar waar ook steeds meer wordt geleefd. Daardoor krijgt natuur een steeds belangrijkere rol. Een mooi voorbeeld daarvan is dat de bewoners van Amstelveen massaal hebben gekozen voor een ‘bomenbrug’ over de A9. Een groene fietsbrug met reusachtige boompotten als aantrekkelijke entree van het Amstelveense stadshart. Meer natuur maakt een stad leefbaar en aantrekkelijk. Zo brengt The Flying Grass Carpet meer leven in stedelijke ruimtes door een kleurrijke grasmatinstallatie, een sociaal tapijt voor in de stad. Een zachte grasmat met een opvallend uiterlijk houdt mensen vast, er ontstaat ontmoeting en de creativiteit van kinderen wordt vergroot door het uitzonderlijke kleurenpatroon (zie afbeelding bovenaan trendbrief, http://www.flyinggrasscarpet.org).

 

Een ander voorbeeld is Pocket Park. Dit is een concept in Wenen en geïntroduceerd om meer groen te krijgen in steden, openbare ruimte te herwinnen en terug te geven aan de mensen. Het is een online toolkit waarmee burgers hun eigen pocketparken bovenop parkeerplaatsen kunnen creëren. Natuur zorgt niet alleen voor een aangenamere leef-plek, maar ook voor een gezondere leefomgeving. Dat is de reden waarom de Dakdokters steden gezonder willen maken door huidige zwarte bitumendaken te transformeren naar plekken voor natuurontwikkeling, recreatie, wateropslag en voedselproductie.

Durf te experimenteren

Deze signalen laten zien dat er een nieuwe interessante mindset ontstaat ten aanzien van leefbare steden. Een stad waarin de mens centraal staat en waar meer mag worden geëxperimenteerd. We zien dat mensen daarbij behoefte hebben aan een goede verbinding en toegankelijkheid. Deze gedachte past Braining the Future bijvoorbeeld toe binnen het concept Moderne Stadspoort: P+R terreinen aan de rand van de stad, waarbij we inspelen op de behoefte aan ontmoeting, vergroening en een gastvrij ontvangst in de stad. Dit geeft ons energie! Wil je met ons meewerken aan de stad van de toekomst? Dan gaan we graag met je in gesprek!