Afsluitende rondwandeling "GMS on Tour"

Geplaatst op: 23 -02 -2022

Begin februari organiseerden we als afsluiting van ons project in de wijk GMS een rondwandeling & online presentatie. We gaven zo’n 75 belangstellenden een toelichting op de nieuwe wijkvisie, ontwikkeld op basis van alle interviews en workshops.

We liepen langs belangrijke ontwikkelingspunten zoals:

🔸Willemstraat: verbeteren unieke identiteit & verbinding met centrum door aanleg van een brug over spoor
🔸Boerhaavestraat: intensivering van burgerinitiatieven & activiteiten voor diverse doelgroepen in de wijk
🔸Lange Jan Park: Hier liggen kansen voor doorontwikkeling als groen stadspark voor bewoners van GMS en centrum

 

De woningcorporaties, gemeente Heerlen & andere stakeholders pakken nu meteen door met een uitvoeringsplan. Het was een top project met leuke, bevlogen mensen!

Meer over dit project vind je op de projectenpagina: https://brainingthefuture.nl/projecten/participatie-wijk_gms/